Fizyka


Uczniowie zapisujący się w klasie pierwszej na zajęcia przygotowawcze do egzaminu z fizyki:

  • rozpoczynają naukę w pierwszym tygodniu września, a kończą w czerwcu,
  • przychodzą na zajęcia raz w tygodniu, które trwają dwie godziny lekcyjne (90min),
  • uczestniczą w zajęciach stacjonarnie lub on-line,
  • kontynuują naukę w kolejnych klasach licealnych aż do samej matury.
  • otrzymują starannie i estetycznie przygotowane materiały do ćwiczeń bez dodatkowych opłat.

Zajęcia składają się z części teoretycznej i ćwiczeniowej. Teoria jest przedstawiana w formie wykładu multimedialnego ilustrowanego doświadczeniami i symulacjami komputerowymi w bardzo dobrze wyposażonej pracowni fizyczno-chemicznej.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą zdawać maturę z fizyki.