Matematyka


Uczniowie zapisujący się w klasie drugiej na zajęcia przygotowawcze do egzaminu z matematyki:

  • rozpoczynają naukę w pierwszym tygodniu września, a kończą w czerwcu,
  • przychodzą na zajęcia raz w tygodniu, które trwają dwie godziny lekcyjne (90min),
  • uczestniczą w zajęciach stacjonarnie lub on-line,
  • kontynuują naukę w kolejnych klasach licealnych aż do samej matury.
  • otrzymują starannie i estetycznie przygotowane materiały do ćwiczeń

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą zdawać maturę z matematyki, ale również tych, którym w szkole matematyka sprawia kłopoty.

Zapraszam serdecznie do współpracy!