Kandydaci na medycynę


Kierunki medyczne cieszą się niesłabnącym od dziesięcioleci zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. (Każdy wie dlaczego…) Duża ilość kandydatów, przypadająca na jedno miejsce, przekłada się na bardzo wysokie progi punktowe, jakie ustalają się co roku podczas rekrutacji na kierunek lekarski, stomatologię i farmację na wszystkich polskich uniwersytetach medycznych.

Kandydaci na kierunki medyczne zdają egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii (na niektórych uczelniach wymagany jest trzeci przedmiot: fizyka lub matematyka). Z analizy wyników rekrutacji w minionych latach wynika, że szansę zdobycia indeksu na powyższych kierunkach mają maturzyści z wynikiem matury z chemii i biologii powyżej 80%.

Na podstawie moich dwudziestopięcioletnich doświadczeń w pracy z kandydatami na kierunki medyczne mogę stwierdzić, że egzamin maturalny z chemii z wynikiem powyżej 80% może zdać każdy uczeń, jeżeli:

  • będzie przygotowywał się do niego systematycznie,
  • zacznie przygotowania odpowiednio wcześnie,
  • będzie przygotowywał się pod kierunkiem zaangażowanego i doświadczonego nauczyciela.

Zachęcam, zatem, bardzo do rozpoczęcia przygotowań do egzaminu maturalnego już od klasy pierwszej liceum, a nawet od ostatnich klas szkoły podstawowej. Im szybciej rozpocznie się ukierunkowaną naukę, tym większa szansa na:

  • bardzo dobre opanowanie maturalnej wiedzy,
  • zdobycie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych, a zatem i bardzo wysoki wynik na egzaminie.

Kandydatów na kierunki medyczne zapraszam serdecznie na zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z chemii. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach wiekowych (4-8 osób) w różnych trybach czasowych. Przygotowanie można rozpocząć w klasie pierwszej, drugiej lub trzeciej (im wcześniej, tym lepiej).

Zajęcia z CHEMII

Klasa I LO

Zajęcia z CHEMII

Klasa II LO

Zajęcia z CHEMII

Klasa III LO i Absolwenci